UWLR

Voor wie is deze api?

De UWLR-L Smalle set is beschikbaar voor aanbieders van educatieve content of een educatieve applicatie die voor een correcte werking een technische koppeling nodig hebben met een LAS. Hierbij worden beide systemen technisch aan elkaar gekoppeld waarbij de noodzakelijke leerling-, docent- en groepsgegevens door het LAS aan de gekoppelde partner ter beschikking worden gesteld. De gegevens die gedeeld worden zijn onderdeel van het afsprakenstelsel dat binnen het platform Edustandaard is afgesproken. Dit platform bestaat uit deelnemende partijen in het onderwijsveld. Meer hierover is te vinden op de site https://www.edustandaard.nl/.

Voordat je begint

Het is vanuit AVG en privacy belangrijk dat een aantal punten in acht worden genomen om een verdere samenwerking tot stand te laten komen. Daarom gelden er voor het aansluiten met UWLR-L Smalle set een paar spelregels.

Privacyconvenant 3.0

Uw bedrijf staat geregistreerd bij Edu-K en past deze afspraken uit het convenant toe en committeert zich hieraan.

Verwerkersovereenkomst

Uw bedrijf maakt gebruik van de bij het privacyconvenant 3.0 behorende verwerkersovereenkomst.

Doelbinding

Heeft uw bedrijf met betrekking tot de koppelingsaanvraag aan een legale relatie met de schoolorganisatie (en leerling) en is de doelbinding voor de data duidelijk geformuleerd?

KvK

Uw bedrijf staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Aansluitproces

  1. Via het aanvraagformulier kun je je aanvraag starten. Binnen 3 werkdagen neemt onze partnermanager contact met je op om een kennismakingsgesprek via Teams in te plannen.
  2. Zorg dat je alvast de handleidingen bekijkt. Mocht je hierover vragen hebben dan helpen wij je graag verder tijdens ons kennismakingsgesprek.
  3. Je ontvangt van de partnermanager een aantal overeenkomsten die wij graag ondertekend en waar nodig aangevuld met de gevraagde informatie retour ontvangen.
  4. Wij gaan aan de slag om de koppeling voor jou te realiseren en te onderhouden. Een onderdeel hiervan is dat jouw bedrijf geplaatst wordt in de privacy manager van Magister zodat de school expliciet toestemming kan geven voor het uitwisselen van de gegevens tussen Magister en jouw applicatie of leermiddel.
  5. Op het moment dat de koppeling live is krijg je toegang tot ons incidentmanagementportaal. Bij storingen kun je incidenten online bij ons melden en wordt deze door onze technische consultant verholpen.